Energeticky efektívne riešenia pre vaše bytové domy

Našou víziou je v spolupráci s poprednými odborníkmi z oblasti energetiky a výkonu správy šíriť osvetu ohľadom využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v sektore bytových domov.

Zároveň sa aktívne zapájame do legislatívnych zmien. S cieľom navrhnúť a zaradiť podnety do celého procesu.

Cieľom je poskytovať komplexné energetické riešenie. Navrhovať, implementovať a realizovať zmeny na zníženie závislosti od dodávky energií na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch.

Čo ponúkame

V našom tíme nájdete stavebných projektantov, architektov vrátane architektov zelenej infraštruktúry, energetických auditorov a certifikátorov, ekonómov, dizajnérov i sociológov.

Ponúkame vlastníkom bytov ucelený balík. Komplexný pohľad a riešenie problémov spojených s bývaním tzv. multiplikačný efekt. To znamená, že namiesto niekoľkých rekonštrukcií a inovácií v niekoľkých za sebou nasledujúcich fázach pre vás pripravíme projekt komplexnej obnovy vášho domu.

Energetických certifikátov

Projektov

Energetických auditov

Technicko-odborných posudkov

Ako to prebieha?

Bytové domy predstavujú nielen z hľadiska energetiky, či už „klasickej“ alebo obnoviteľnej energie, ale i z pohľadu nárokov obyvateľov veľké špecifikum. Práve vzhľadom k veľkému počtu a rôznorodosti obyvateľov je potrebné ku každej budove pristupovať osobitne a v našom prípade aj osobne tak, aby sme navrhli riešenie, ktoré presne zodpovedá požiadavkám všektých zúčastnených.

Minimálne základné kroky sú však vždy tieto:

Osobné stretnutie

Osobné stretnutia zástupcov našej firmy so zástupcami správy budovy je základom úspechu. Na stretnutí sa preberajú všetky požiadavky vlastníkov a správcov a konfrontujú sa s technickými a legislatívnymi možnosťami. Výsledkom je zámer variantných riešení, ktorým sa naši experti začnú okamžite zaoberať.

Príprava variantných riešení

Naši odborníci hľadajú rôzne variatné riešenia všetkých zadaných úloh a hľadajú optimálne riešenie. Prípadné úpravy variantov konzultujeme so zástupcami správy budov.

Prezentácia návrhu

Na ďalšom stretnutí naši odborníci predstavia variantné návrhy a diskutujú o finálnom variante vhodnom pre užívateľov budovy. V tejto fáze vzniká finálny základ projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia

Po odsúhlasení finálneho zámeru sa začína pripravovať projektová dokumentácia, v prípade záujmu žiadosť o dotáciu, či úver, jednoducho všetky dokumenty potrebné k začatiu obnovy budovy.

Realizácia opatrení

Realizácia navrhnutých opatrení. V tejto fáze vieme ponúknuť odporúčanie alebo zabezpečiť všetky profesie k realizácii zámeru obnovy budovy.

Štastné užívanie

Po realizácii a kolaudácii stavby nasleduje šťastné užívanie výsledkov projektu v podobe vyššieho komfortu bývania za nižšie náklady.

Aj Váš bytový dom sa môže stať moderným vďaka energetickým riešeniam

Byty a bytové domy sú fenoménom modernej doby a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. Dopyt po dostupnom bývaní v podobe bytov neustále rastie. Aj preto sa ich podoba vyvíja spolu s generáciami ich obyvateľov. Dnes už nestačia „štyri steny“ vybavené elektrinou, teplou a studenou vodou a kúrením. Dnešné nároky na bývanie sú na úplne inej úrovni ako v časoch, kedy sa bytové domy na Slovensku prestali stavať. Napriek tomu v nich býva väčšina obyvateľov! Je vôbec možné dosiahnuť kvalitu bývania požadovanú nielen jej obyvateľmi, ale aj legislatívnou a normatívou aj v „starších“ bytových domoch? Určite áno.

Je však potrebné pozerať sa na bytový dom komplexne, ako na súbor stavebných technických, ale i sociálnych, hygienických a komfortných opatrení. Skĺbením a optimalizáciou všetkých požiadaviek obyvateľov a technických možností doby určite dokážeme vytvoriť moderný priestor na bývanie z každého bytového domu! Pripravíme pre vás projekt komplexnej obnovy vášho bytového domu tak, aby ste získali:

N

Maximálne úspory energií

N

Maximálny komfort užívania priestorov

N

Vyššiu cenu nehnuteľností

N

Čiastočnú energetickú nezávislosť

N

Zdravé bývanie a mnoho ďalších benefitov