Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam je možné získať pre rodinný či bytový dom alebo chatu, dotáciu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri splnení podmienok podpory.

Finančný príspevok na dodávku a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Energia budov s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Podrobné znenie podmienok pre využitie podpory nájdete na tomto odkaze: Podmienky podpory.

Podrobný návod ako využiť poukážku nájdete na tomto odkaze: 10 krokov k podpore.

Ako postupovať, aby ste mohli využiť poukážku?