Fotovoltika pre budovy

Fotovoltaika už nie je výstrednosť, je to nevyhnutnosť

Obyvatelia rodinných domov už vedia, že FV im radikálne znižuje náklady za elektrinu a zvyšuje mieru nezávislosti. Čo však bytové domy? Aj ich obyvatelia sa stále častejšie pýtajú „A čo my?“

Našťastie sa aj pre obyvateľov bytoviek blýska na lepšie časy! Slovensko už má legislatívu umožňujúcu využívať FV v tzv. komunitách, ku ktorým patria aj bytové domy.

Naša firma úzko spolupracuje so zahraničnými expertmi, ktorí vytvárajú modely rozpočítavania elektriny z FV systémov pre jednotlivé bytové jednotky. Tie sa snažíme upraviť tak, aby vyhovovali Slovenským zákonom a normám.

Všetky novinky v tejto oblasti získate medzi prvými na našich stránkach.

V súčasnosti na Slovensku je ešte stále najvýhodnejším riešením pre bytový dom model bytového domu ako jedného odberateľa. Vytvorí sa jedno odberné miesto pre celý BD, ktoré vyžaduje vytvorenie tzv. mikrosiete. Bytový dom ako celok potom nakupuje elektrinu od jednej firmy.

Na päte domu je jeden hlavný istič pre celý bytový dom, kde prebieha aj meranie distribútora. V každom byte je elektromer, ktorý meria spotrebu vo vnútri bytovej jednotky. Distribútor má iba informáciu, koľko elektriny spotreboval celý dom, nie jednotlivé byty. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov potom rozúčtováva spotrebu vo vnútri domu. Už takáto úprava prináša výrazné ročné úspory na celý dom.

Na druhej strane je problémom jeden dodávateľ, na ktorom sa nemusia zhodnúť všetci vlastníci bytov.

Ako to prebieha?

Fotovoltaické systémy sú špecifické z pohľadu zosúladenia času spotreby elektriny a jej výroby. Aj keď v súčasnosti je možné elektrinu ukladať priamo v batériách, alebo virtuálne v distribučnej sieti, pri návrhu efektívneho FV systému by mal byť VŽDY proradý návrh zohľadňujúci reálnu spotrebu objektu.

My to robíme pri KAŽDOM návrhu FV systému!

Vhodne navrhnutý FV systém doslova napasovaný na vaše požiadavky a možnosti dokáže prinášať skutočné úspory elektriny a hlavne nákladov.

Aby bol FV systém ušitý na mieru, je potrebné postupovať nasledovne:

 

Osobné stretnutie

Osobné stretnutie zástupcov našej firmy so zástupcami správy budovy je základom úspechu aj pri FV systéme. Na sretnutí sa preberajú všetky požiadavky vlastníkov a správcov a konforntujú sa s technickými a legislatívnymi možnosťami. Výsledkom je návrhvariantných riešení, ktorým sa naši experti začnú okamžite zaoberať.

 

Príprava variantných riešení

Naši odborníci hľadajú rôzne variantné riešenia možných FV systémov a hľadajú optimálne riešenie. Prípadné úpravy variantov konzultujeme so zástupcami správy budov.

 

Prezentácia návrhu

Na ďalšom stretnutí naši odborníci predstavia variantné návrhy a diskutujú o finálnom variante vhodnom pre užívateľov budovy. Jednotlivé varianty vám predstavíme aj vizuálne, takže budete vidieť, ako bude FV systém vyzerať na vašom dome. Samozrejmosťou sú základné energetické a ekonomické výstupy. V tejto fáze vzniká finálny základ projektovej dokumentácie.

 

Projektová dokumentácia

Po odsúhlasení finálneho zámeru sa začína pripravovať projektová dokumentácia a všetky dokumenty potrebné k inštalácii fotovoltaiky. Pri FV systémoch za vás vybavíme dokumenty potrebné k pripojeniu do distribučnej siete, žiadosť o dotáciu, či akékoľvek iné kroky.

 

Šťastné užívanie

Po realizácii a kolaudácii stavby nasleduje spustenie FV systému a šťastné užívanie zdroja elektriny v podobe znížených nákladov a vyššej sebestačnosti.